Regels gebruik ledenforum

Uiteraard zijn er een aantal regels om het geheel soepel te laten verlopen. Neem hier kennis van, zodat u van deze regels en afspraken op de hoogte bent.


De STZ is niet verantwoordelijk voor de geschreven teksten van de forumleden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend of verplichtingen worden geboden jegens de stichting. De schrijver van de tekst is verantwoordelijk voor de inhoud en kan daarop worden aangesproken.


De mogelijkheid om in te loggen op het forum is strikt persoonlijk aan elk individuele donateur van de STZ gebonden. 

De beheerders van de site zijn bevoegd zonder opgave van reden de gehele en of gedeeltelijke tekst te verwijderen. Dit kan zonder vooraf overleg en zonder achteraf te verantwoorden. Indien nodig geacht kan de beheerder hierover via persoonlijke e-mail met de poster in contact treden. 


Bij herhalingen van overschrijden van de voorwaarden en/of van de doelstelling van het forum is de beheerder bevoegd de donateur te weren op het forum. Hij of zij krijgt dan niet meer de mogelijkheid in te loggen op het forum.


Voor een persoonlijker tintje aan het forum is het mogelijk via het wijzigen van de NAW-gegevens ook een foto toe te voegen. Houd er rekening mee dat deze foto ook langs de ledenadministratie gaat en als wijziging op de persoonlijke gegevens goedgekeurd moet worden.

Nog enkele zaken op een rijtje:

• Let op het taalgebruik en houd deze netjes.


• Plaats geen krenkende uitspraken die betrekking hebben op andere forumdeelnemers.

• De schrijver van de berichten is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

• De STZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.

• De STZ behoudt zich het recht om berichten te verwijderen.

• Van deelnemers wordt verwacht de privacy van de andere deelnemers, ook naar buiten toe, te respecteren en ‘fatsoensregels’ in acht te willen nemen.

• Het is niet mogelijk anoniem berichten te plaatsen.

• Het is niet toegestaan passages buiten het forum te kopiëren zonder expliciete toestemming van de betrokken deelnemers.

• Het plaatsen van namen van artsen is op dit forum niet toegestaan. Dit om privacyredenen en om enorme toelopen op en overbelasting van artsen te voorkomen.

• Meedenken mag, maar het geven van concrete behandeladviezen is niet toegestaan.

• Het forum is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

• Het forum zal i.v.m. de overzichtelijkheid regelmatig geschoond worden. Voor zaken die interessant zijn om te bewaren wordt een ander plekje in de website gezocht, besloten of publiek, en geanonimiseerd of met medeweten van de schrijver.

• Het is niet toegestaan inloggegevens door te geven aan derden.Tot slot


Hoewel het een besloten forum betreft kan de STZ niet instaan voor forumleden die ondanks de inspanningen van de moderator, op dit ontmoetingsforum verkregen informatie doorgeven aan derden.

 De STZ hoopt dat u veel aan dit forum zult hebben en dat een bijdrage geleverd wordt aan het leggen van contacten met andere Lymepatiënten. Hebt u opmerkingen over het forum, laat het de moderator weten. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld!

Tips: open het forum met de rechtermuisknop in een nieuw tabblad of venster als je meer tekst op het scherm wilt zien. De letters worden groter en kleiner met CTRL/muiswiel.